زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک

کتابهای زمین شناسی مهندسی

برخی از بهترین کتابهای زمین شناسی چاپ شده به زبان فارسی تا کنون به شرح زیر می باشند:

۱- مبانی زمین شناسی مهندسی، دکتر محمد حسین قبادی، انتشارات دانشگاه بو علی سینا  

۲- زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، دکتر حسین معماریان، انشارات دانشگاه تهران

۳- زمین شناسی مهندسی، دکتر حسین صادقی، انتشارات دانشگاه امام حسین

۴-زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک( ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد). دکتر غلامرضا خانلری، علی اکبر مومنی، یاسین عبدی، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا

۵-زمین شناسی مهندسی، ترجمه دکتر فاطمی عقدا، مهندس رضائی، مهندس نوری زاده،انتشارات دانشگاه هرمزگان.

۶-مبانی زمین شناسی مهندسی، دکتر قاضی فرد، مهندس نعیم امامی، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.

۷- اصول مهندسی ژئوتکنیک، مکانیک خاک ، داس براجا ، ترجمه شاپور طاهونی، انتشارات پارس ائین.

۸- زمین شناسی مهندسی( ژئوتکنیک)، اسماعیل افلاکی، جهاد دانشگاهی، واحد دانشگاهی امیر کبیر

۹- آزمایش های زمین شناسی مهندسی، ترجمه محمد دانش، مرکز انتشارت صنعت فولاد

۱۰- مبانی زمین شناسی مهندسی ، انتشارات دانشگاه پیام نور

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم مرداد ۱۳۹۰ساعت 2:10  توسط کاظم بهرامی  |